+48 600 330 696 zawrat@zawrat.kluczbork.pl

Walne Zgromadzenie

Walne zgromadzenie za nami.

Na spotkaniu stawiło się 11 z 19 obecnych członkiń i członków naszego klubu.

 

Udostępnij:

 

W miłej atmosferze przy pizzy i soczku zarząd przedstawił sprawozdanie z dzałalności w czasie swojej dwuletniej kadencji oraz sprawozdania merytoryczne i finansowe za ubiegły rok. Walne zgromadzenie przyjęło te sprawozdania udzielając jednocześnie absolutorium zarządowi.

Ponieważ w tym roku przypadało spotkanie wyborcze odbyło się głosowanie nad składem nowego zarządu. W tej kwestii nic się nie zmieniło. Nadal prezesem pozostaje Jacek, jego zastępcą Mirek a skarbnikiem Bartek.

Małe zmiany zaszły w składzie komisji rewizyjnej. W jej skład wszedł Kamil a przewodniczącym jak w poprzedniej kadencji pozostał Michał.

Po oficjalnej części spotkania omówiliśmy wspólnie plany na przyszłość i wyznaczyliśmy sobie cele do realizacji :)

Dziękujemy wszystkim obecnym na spotkaniu, a tych nieobecnych zachęcamy do udziału w spotkaniach w przyszłości.

Tagi: WALNE